Pozvánka Valná hromada 2018

Žamberk: 7.12.2017

 

P O Z V Á N K A

Jménem výboru fotbalového klubu 1.FC Žamberk si Vás dovoluji pozvat na

 

VALNOU HROMADU 1.FC Žamberk,

která se bude konat v pivovaru Žamberecký kanec, Československé armády 1400, Žamberk 564 01. 

   dne 5.1. (pátek) 2018 od 18,00 hod.

s následujícím programem:

 

1. zahájení

2. schválení programu

3. seznámení a schválení s výsledkem hospodaření

4. odvolání a volba nových členů výkonného výboru

5. odvolání a volba nových členů kontrolní komise

6. určení hlavních směrů činnosti klubu

7. projednání a schválení změny názvu klubu (1. FC Žamberk z.s.)

8. problematika zpracování a využívání osobních údajů (dle ustanovení §11 zákona č. 101/2000Sb.)

9. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků

10. usnesení

11. závěr

 

Těšíme se na Vaši účast

Jaroslav Ramba

předseda klubu

ZpětPříjmení českého fotbalového velmistra: Antonín

Počet unikatních návštěv: 102092(c) 2008 1.FC Žamberk | Design: Roman Schejbal | Programování: Jaroslav Ramba